LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2021.04.28

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
Asociacija "EEEE" 23,15
UAB “Verslo Dizainas” 20,00
UAB „Vasana“ 19,78
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

Pranešimas apie akcijų paketo netekimą ir įgijimą
Linas AB • 2012 31 gruodžio

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2012 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai
Linas AB • 2012 30 gruodžio

AB „Linas“ 2012 metų šešių mėnesių tarpinis konsoliduotas pranešimas
Linas AB • 2012 30 gruodžio

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2012 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai
Linas AB • 2012 29 gruodžio

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2012 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai
Linas AB • 2012 29 gruodžio

AB „Linas“ 2012 m. devynių mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos
Linas AB • 2012 29 gruodžio

AB „Linas“ 2012 m. trijų mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos
Linas AB • 2012 29 gruodžio

Preliminarūs neaudituoti AB „Linas“ bendrovės bei įmonių grupės 2011 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai
Linas AB • 2012 28 gruodžio

AB „Linas“ 2012 m. dvylikos mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos
Linas AB • 2012 28 gruodžio

AB „Linas“ 2011 m. dvylikos mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos
Linas AB • 2012 28 gruodžio


Naujausi komentarai