LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2021.04.28

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
Asociacija "EEEE" 23,15
UAB “Verslo Dizainas” 20,00
UAB „Vasana“ 19,78
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių Grupės 2013 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai
Linas AB • 2013 31 gruodžio

AB „Linas“ 2013 m. trijų mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos
Linas AB • 2013 31 gruodžio

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2013 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai
Linas AB • 2013 30 gruodžio

AB „Linas“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Linas AB • 2013 30 gruodžio

AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko. 2013 m. gegužės 16 d. šaukiamas pakartotinis AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Linas AB • 2013 30 gruodžio

AB „Linas“ 2013 m. šešių mėnesių tarpinis konsoliduotas pranešimas
Linas AB • 2013 30 gruodžio

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2013 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai
Linas AB • 2013 28 gruodžio

AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas
Linas AB • 2013 28 gruodžio

Preliminarūs neaudituoti AB „Linas“ bendrovės bei įmonių grupės 2012 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai
Linas AB • 2013 28 gruodžio

AB „Linas“ 2013 m. devynių mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos
Linas AB • 2013 28 gruodžio


Naujausi komentarai