LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2021.04.28

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
Asociacija "EEEE" 23,15
UAB “Verslo Dizainas” 20,00
UAB „Vasana“ 19,78
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

Informacija apie akcijas
Linas AB • 2014 31 gruodžio

AB „Linas“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Linas AB • 2014 30 gruodžio

AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko. 2014 m. gegužės 19 d. šaukiamas pakartotinis AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Linas AB • 2014 30 gruodžio

AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas
Linas AB • 2014 28 gruodžio

Pasikeitė AB „Linas“ direktorius
Linas AB • 2014 27 gruodžio

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių Grupės 2014 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai
Linas AB • 2014 27 gruodžio

Preliminarūs neaudituoti AB „Linas“ bendrovės bei įmonių grupės 2013 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai
Linas AB • 2014 27 gruodžio

AB „Linas“ 2013 m. dvylikos mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos
Linas AB • 2014 27 gruodžio

Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Linas AB • 2014 19 gruodžio

Pasikeitė AB „Linas“ direktorius
Linas AB • 2014 18 gruodžio


Naujausi komentarai