LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2021.04.28

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
Asociacija "EEEE" 23,15
UAB “Verslo Dizainas” 20,00
UAB „Vasana“ 19,78
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

Preliminarūs neaudituoti AB „Linas“ bendrovės bei įmonių grupės 2014 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai
Linas AB • 2015 27 vasario

AB „Linas“ 2014 m. dvylikos mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos
Linas AB • 2015 27 vasario

Pranešimas apie akcijų paketo netekimą ir įgijimą
Linas AB • 2015 5 vasario

Naujausi komentarai