LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2021.04.28

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
Asociacija "EEEE" 23,15
UAB “Verslo Dizainas” 20,00
UAB „Vasana“ 19,78
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

AB „Linas“ įmonių Grupės 2020 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2020 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija
Vilita Skersiene • 2020 30 lapkričio

Patikslintas pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą
Vilita Skersiene • 2020 26 lapkričio

Dėl 1/3 balsų ribos AB „Linas“ visuotinio akcininkų susirinkime peržengimo ir ketinimų perleisti akcijas, viršijančias 1/3 visų balsavimo teisę suteikiančių akcijų
Vilita Skersiene • 2020 25 lapkričio

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą
Vilita Skersiene • 2020 25 lapkričio

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo netekimą
Vilita Skersiene • 2020 25 lapkričio

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo netekimą
Vilita Skersiene • 2020 25 lapkričio

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai
Vilita Skersiene • 2020 20 lapkričio

Naujausi komentarai