LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2021.04.28

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
Asociacija "EEEE" 23,15
UAB “Verslo Dizainas” 20,00
UAB „Vasana“ 19,78
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

AB „Linas“ įmonių Grupės ir Bendrovės 2020 metų metinė informacija
Vilita Skersiene • 2021 30 balandžio

AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Vilita Skersiene • 2021 30 balandžio

Pranešimas apie ketinimą išbraukti AB „Linas“ akcijas iš vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos ir nebesiūlyti akcijų viešai
Vilita Skersiene • 2021 26 balandžio

AB „Linas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas
Vilita Skersiene • 2021 26 balandžio

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą
Vilita Skersiene • 2021 16 balandžio

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo netekimą
Vilita Skersiene • 2021 16 balandžio

AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Vilita Skersiene • 2021 9 balandžio

Naujausi komentarai