LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2020.11.26

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
UAB „Vasana“ 39,78
Asociacija "EEEE" 23,15
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

Preliminarūs neaudituoti AB „Linas“ bendrovės bei įmonių grupės 2011 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai
Linas AB • 2012 28 gruodžio

AB „Linas“ 2012 m. dvylikos mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos
Linas AB • 2012 28 gruodžio

AB „Linas“ 2011 m. dvylikos mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos
Linas AB • 2012 28 gruodžio

AB „Linas“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Linas AB • 2012 27 gruodžio

AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko. 2012 m. gegužės 15 d. šaukiamas pakartotinis AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Linas AB • 2012 27 gruodžio

AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas
Linas AB • 2012 23 gruodžio

Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Linas AB • 2012 15 gruodžio

Pranešimas apie akcijų paketo netekimą ir įgijimą
Linas AB • 2012 9 gruodžio

Patikslintas pranešimas apie akcijų paketo netekimą ir įgijimą
Linas AB • 2012 6 gruodžio

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Linas AB • 2012 5 gruodžio


Naujausi komentarai