LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2020.03.31

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
Asociacija "EEEE" 23,15
Roocero Associated Limited (Belize) 22,49
Danelika Services Limited (Cyprus) 17,29
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)
Vilita Skersiene • 2020 14 spalio

AB „Linas“ įmonių grupės 2020 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai
Vilita Skersiene • 2020 30 rugsėjo

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai
Vilita Skersiene • 2020 2 rugsėjo

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai
Vilita Skersiene • 2020 13 liepos

Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)
Vilita Skersiene • 2020 13 liepos

Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) atnaujinimo
Vilita Skersiene • 2020 23 birželio

AB „Linas“ įmonių Grupės 2020 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2020 metų trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija
Vilita Skersiene • 2020 31 gegužės

AB „Linas“ įmonių Grupės ir Bendrovės 2019 metų metinė informacija
Vilita Skersiene • 2020 15 gegužės

Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Vilita Skersiene • 2020 15 gegužės

Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Vilita Skersiene • 2020 30 balandžio


Naujausi komentarai