LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2021.04.28

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
Asociacija "EEEE" 23,15
UAB “Verslo Dizainas” 20,00
UAB „Vasana“ 19,78
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

AB „Linas“ įmonių Grupės 2021 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2021 metų trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija
Vilita Skersiene • 2021 31 gegužės

Dėl ketinimo teikti oficialų siūlymą
Vilita Skersiene • 2021 31 gegužės

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Vilita Skersiene • 2021 25 gegužės

AB „Linas“ įmonių Grupės ir Bendrovės 2020 metų metinė informacija
Vilita Skersiene • 2021 30 balandžio

AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Vilita Skersiene • 2021 30 balandžio

Pranešimas apie ketinimą išbraukti AB „Linas“ akcijas iš vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos ir nebesiūlyti akcijų viešai
Vilita Skersiene • 2021 26 balandžio

AB „Linas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas
Vilita Skersiene • 2021 26 balandžio

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą
Vilita Skersiene • 2021 16 balandžio

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo netekimą
Vilita Skersiene • 2021 16 balandžio

AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Vilita Skersiene • 2021 9 balandžio


Naujausi komentarai