LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2021.04.28

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
Asociacija "EEEE" 23,15
UAB “Verslo Dizainas” 20,00
UAB „Vasana“ 19,78
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

Šaukiamas pakartotinis AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Vilita Skersiene • 2016 29 balandžio

AB „Linas“ metinė informacija
Vilita Skersiene • 2016 11 balandžio

AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Vilita Skersiene • 2016 11 balandžio

AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas
Vilita Skersiene • 2016 11 balandžio

Dėl AB „Linas“ direktoriaus pasikeitimo ir valdybos nario atsistatydinimo
Vilita Skersiene • 2016 28 sausio

Dėl tarpinės informacijos skelbimo
Vilita Skersiene • 2016 8 sausio

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių Grupės 2015 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2015 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija
Vilita Skersiene • 2015 30 lapkričio

AB „Linas“ įmonių grupės veiklos dalinis pakeitimas
Vilita Skersiene • 2015 28 rugpjūčio

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2015 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2015 metų šešių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija
Vilita Skersiene • 2015 28 rugpjūčio

AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko. 2015 m. gegužės 19 d. šaukiamas pakartotinis AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Linas AB • 2015 30 balandžio


Naujausi komentarai