LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2021.04.28

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
Asociacija "EEEE" 23,15
UAB “Verslo Dizainas” 20,00
UAB „Vasana“ 19,78
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

AB „Linas“ 2014 metų konsoliduotas metinis pranešimas
Linas AB • 2015 2 balandžio

AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas
Linas AB • 2015 26 kovo

Preliminarūs neaudituoti AB „Linas“ bendrovės bei įmonių grupės 2014 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai
Linas AB • 2015 27 vasario

AB „Linas“ 2014 m. dvylikos mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos
Linas AB • 2015 27 vasario

Pranešimas apie akcijų paketo netekimą ir įgijimą
Linas AB • 2015 5 vasario

Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Linas AB • 2015 26 sausio

Informacija apie akcininkus
Linas AB • 2015 9 sausio

Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Linas AB • 2015 9 sausio

AB „Linas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko. 2015 m. sausio 26 d. šaukiamas pakartotinis AB „Linas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Linas AB • 2015 9 sausio

Informacija apie akcijas
Linas AB • 2014 31 gruodžio


Naujausi komentarai