LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2021.04.28

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
Asociacija "EEEE" 23,15
UAB “Verslo Dizainas” 20,00
UAB „Vasana“ 19,78
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

AB „Linas“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Linas AB • 2011 29 gruodžio

AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko. 2011 m. gegužės 17 d. šaukiamas pakartotinis AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Linas AB • 2011 29 gruodžio

2010 metų konsoliduotas metinis pranešimas
Linas AB • 2011 29 gruodžio

AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas
Linas AB • 2011 25 gruodžio

Preliminarūs neaudituoti AB „Linas“ bendrovės bei įmonių grupės 2010 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai
Linas AB • 2011 25 gruodžio

Linas 2010 12 mėn ataskaita
Linas AB • 2011 25 gruodžio

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2011 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai
Linas AB • 2011 24 gruodžio

AB „Linas“ 2011m. trijų mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos
Linas AB • 2011 24 gruodžio

Pranešimas apie akcijų paketo netekimą ir įgijimą
Linas AB • 2011 23 gruodžio

Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Linas AB • 2011 17 gruodžio


Naujausi komentarai