LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2021.04.28

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
Asociacija "EEEE" 23,15
UAB “Verslo Dizainas” 20,00
UAB „Vasana“ 19,78
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo netekimą
Vilita Skersiene • 2021 16 balandžio

AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Vilita Skersiene • 2021 9 balandžio

AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas
Vilita Skersiene • 2021 31 kovo

AB „Linas“ įmonių Grupės 2020 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai
Vilita Skersiene • 2021 26 vasario

Dėl AB „Linas“ savų akcijų pardavimo
Vilita Skersiene • 2021 19 sausio

AB „Linas“ įmonių Grupės 2020 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2020 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija
Vilita Skersiene • 2020 30 lapkričio

Patikslintas pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą
Vilita Skersiene • 2020 26 lapkričio

Dėl 1/3 balsų ribos AB „Linas“ visuotinio akcininkų susirinkime peržengimo ir ketinimų perleisti akcijas, viršijančias 1/3 visų balsavimo teisę suteikiančių akcijų
Vilita Skersiene • 2020 25 lapkričio

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą
Vilita Skersiene • 2020 25 lapkričio

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo netekimą
Vilita Skersiene • 2020 25 lapkričio


Naujausi komentarai