LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2020.11.26

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
UAB „Vasana“ 39,78
Asociacija "EEEE" 23,15
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai
Vilita Skersiene • 2020 16 balandžio

Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) stabdymo
Vilita Skersiene • 2020 14 balandžio

AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Vilita Skersiene • 2020 9 balandžio

AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas
Vilita Skersiene • 2020 3 balandžio

Informacija apie koronaviruso (COVID-19) poveikį AB „Linas“ veiklai
Vilita Skersiene • 2020 2 balandžio

AB „Linas“ įmonių Grupės 2019 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2019 metų dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija
Vilita Skersiene • 2020 29 vasario

Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)
Vilita Skersiene • 2020 25 vasario

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai
Vilita Skersiene • 2020 29 sausio

Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)
Vilita Skersiene • 2019 19 gruodžio

AB „Linas“ 2019 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija
Vilita Skersiene • 2019 29 lapkričio


Naujausi komentarai