LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2021.04.28

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
Asociacija "EEEE" 23,15
UAB “Verslo Dizainas” 20,00
UAB „Vasana“ 19,78
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai
Vilita Skersiene • 2020 29 sausio

Dėl AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)
Vilita Skersiene • 2019 19 gruodžio

AB „Linas“ 2019 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija
Vilita Skersiene • 2019 29 lapkričio

AB „Linas“ įmonių grupės 2019 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai
Vilita Skersiene • 2019 30 rugsėjo

Dėl AB „Linas“ Valdybos narių atsistatydinimo bei naujų skyrimo
Vilita Skersiene • 2019 20 rugsėjo

AB „Linas“ įmonių Grupės 2019 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2019 metų trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija
Vilita Skersiene • 2019 31 gegužės

Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Vilita Skersiene • 2019 20 gegužės

Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Vilita Skersiene • 2019 30 balandžio

AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko
Vilita Skersiene • 2019 30 balandžio

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Vilita Skersiene • 2019 9 balandžio


Naujausi komentarai