LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2021.04.28

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
Asociacija "EEEE" 23,15
UAB “Verslo Dizainas” 20,00
UAB „Vasana“ 19,78
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

Dėl AB „LINAS“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų
Vilita Skersiene • 2017 10 balandžio

Dėl AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
Vilita Skersiene • 2017 3 balandžio

Dėl valdybos pirmininko atstatydinimo nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos
Vilita Skersiene • 2017 28 vasario

Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo
Vilita Skersiene • 2017 3 vasario

Kreditavimo sutarties pasirašymas su AB Dnb banku
Vilita Skersiene • 2016 27 rugsėjo

2016 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai
Vilita Skersiene • 2016 27 rugsėjo

Dėl AB „Linas“ direktoriaus pasikeitimo ir nekilnojamojo turto įsigijimo sutarties
Vilita Skersiene • 2016 8 liepos

Pranešimas apie akcijų paketo netekimą ir įgijimą
Vilita Skersiene • 2016 8 birželio

AB „LINAS“ Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Vilita Skersiene • 2016 16 gegužės

AB „Linas“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Vilita Skersiene • 2016 29 balandžio


Naujausi komentarai