LT EN FR DE

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

 AB „Linas“ valdybos siūlomi 2018 m. rugsėjo 25 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Stebėtojų tarybos nario rinkimai.
Sprendimo projektas: : Bendrovės Stebėtojų tarybos nariu siūlyti išrinkti Arūną Ketrį.

2. Audito komiteto narių rinkimai.
Sprendimo projektas: Bendrovės Audito komiteto nariais siūlyti išrinkti Zitą Kelmienę ir Liną Belickienę.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas

Tel. (8 45) 506100

Naujausi komentarai