AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2011 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai

2011 m. lapkričio 29 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2011 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2011 metų sausio-rugsėjo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 23,70 mln. litų ( 6,86 mln. eurų), kai 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu – 25,15 mln. Lt ( 7,28 mln. eurų ).

AB „Linas“ įmonių grupės 2011 metų devynių mėnesių pardavimo pajamos sudarė 24,19 mln. litų ( 7,01 mln. eurų), kai 2010 m. jos sudarė 25,53 mln. Lt ( 7,39 mln. eurų).

AB „Linas“ 2011 metų devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 0,27 mln. litų ( 0,08 mln. eurų), o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 1,18 mln. litų ( 0,34 mln. eurų). 2010 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 8,77 mln. Lt ( 2,54 mln. eurų), o Grupės – pelnas 8,58 mln. Lt ( 2,49 mln. eurų).

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2011 m. devynių  mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

AB „Linas“ direktorius

Martynas Jasinskas

+370 45 506103

Newsletter

falgs

Contact Us

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lithuania

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lithuania | Terms and conditions | Website made by ITBrolis