AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2012 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai

2012 m. gegužės 29 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2012 metų trijų mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2012 metų sausio-kovo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 8,13 mln. litų ( 2,35 mln. eurų), kai 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 7,71 mln. Lt ( 2,23 mln. eurų ).

AB „Linas“ įmonių grupės 2012 metų pirmo ketvirčio pardavimo pajamos sudarė 8,32 mln. litų ( 2,41 mln. eurų), kai 2011 m. jos sudarė 7,85 mln. Lt (2,27 mln. eurų).

AB „Linas“ 2012 metų pirmo ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą – 0,289 mln. litų ( 0,084 mln. eurų), o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,161 mln. litų ( 0,047 mln. eurų). 2011 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,013 mln. Lt ( 0,004 mln. eurų), o Grupės – nuostolis 0,229 mln. Lt ( 0,066 mln. eurų).

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2012 m. trijų  mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę atskaitomybę.

AB „Linas“ direktorius

Martynas Jasinskas

+370 45 506103

Newsletter

falgs

Contact Us

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lithuania

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lithuania | Terms and conditions | Website made by ITBrolis