AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2013 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai

2013 m. lapkričio 28 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2013 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2013 metų sausio-rugsėjo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 29,21 mln. litų ( 8,46 mln. eurų), kai 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 25,12 mln. Lt ( 7,27 mln. eurų ).

AB „Linas“ įmonių grupės 2013 metų devynių mėnesių pardavimo pajamos sudarė 29,81 mln. litų ( 8,63 mln. eurų), kai 2012 m. jos sudarė 25,68 mln. Lt ( 7,44 mln. eurų).

AB „Linas“ 2013 metų devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 0,89 mln. litų ( 0,26 mln. eurų), o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 1,83 mln. litų ( 0,53 mln. eurų). 2012 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,60 mln. Lt ( 0,17 mln. eurų), o Grupės – pelnas 1,41 mln. Lt ( 0,41 mln. eurų).

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2013 m. devynių mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

 

AB „Linas“ direktorius

Martynas Jasinskas

+370 45 506103

Newsletter

falgs

Contact Us

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lithuania

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lithuania | Terms and conditions | Website made by ITBrolis