AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2013 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai

2013 m. rugpjūčio 29 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2013 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2013 metų sausio-birželio mėnesių pardavimo pajamos sudarė 20,63 mln. litų ( 5,97 mln. eurų), kai 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 17,30 mln. Lt ( 5,01 mln. eurų ).

AB „Linas“ įmonių grupės 2013 metų pirmo pusmečio pardavimo pajamos sudarė 21,02 mln. litų (6,09 mln. eurų), kai 2012 m. jos sudarė 17,71 mln. Lt ( 5,13 mln. eurų).

AB „Linas“ 2013 metų pirmo pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 0,71 mln. litų ( 0,205 mln. eurų), o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 1,24 mln. litų ( 0,36 mln. eurų). 2012 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,47 mln. Lt ( 0,136 mln. eurų), o Grupės – pelnas 0,75 mln. Lt ( 0,22 mln. eurų).

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2013 m. šešių mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

AB „Linas“ direktorius

Martynas Jasinskas

+370 45 506103

Newsletter

falgs

Contact Us

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lithuania

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lithuania | Terms and conditions | Website made by ITBrolis