AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių Grupės 2014 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai

2014 m. gegužės 26 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2014 metų trijų mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2014 metų sausio-kovo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 9,01 mln. litų ( 2,61 mln. eurų), kai 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu – 10,08 mln. Lt (2,92 mln. eurų ).

AB „Linas“ įmonių grupės 2014 metų pirmo ketvirčio pardavimo pajamos sudarė 9,15 mln. litų ( 2,65 mln. eurų), kai 2013 m. jos sudarė 10,26 mln. Lt (2,97 mln. eurų).

AB „Linas“ 2014 metų pirmo ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą – 0,704 mln. litų ( 0,204 mln. eurų), o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,586 mln. litų ( 0,170 mln. eurų). 2013 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,596 mln. Lt ( 0,173 mln. eurų), o Grupės – pelnas 0,367 mln. Lt ( 0,106 mln. eurų).

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2014 m. trijų mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

AB „Linas“ direktorius

Martynas Jasinskas

+370 45 506103

Newsletter

falgs

Contact Us

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lithuania

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lithuania | Terms and conditions | Website made by ITBrolis