Preliminarūs neaudituoti AB „Linas“ bendrovės bei įmonių grupės 2010 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai

2011 m. vasario 25 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2010 metų dvylikos mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2010 metų pardavimo pajamos sudarė 35,05 mln. litų (10,15 mln. eurų). 2009 metų pardavimo pajamos buvo 32,9 mln. litų (9,5 mln. eurų). Faktinės 2010 metų pardavimo pajamos, palyginus su 2009 metų pajamomis yra 2,15 mln. litų (0,6 mln. eurų) arba  6,5 % didesnės.

AB „Linas“ įmonių grupės 2010 metų pardavimo pajamos sudarė  35,6 mln. litų (10,3 mln. eurų). 2009 metų pardavimo pajamos buvo 33,2 mln. litų (9,6 mln. eurų). Faktinės 2010 metų pardavimo pajamos, palyginus su 2009 metų pajamomis yra 2,4 mln. litų ( 0,7 mln. eurų) arba 7,2 % didesnės.

AB „Linas“ 2010 metų pelnas prieš apmokestinimą – 8,1 mln. litų (2,4 mln. eurų),  kai 2009 metų nuostolis prieš apmokestinimą sudarė 2,1 mln. litų (0,6 mln. eurų).

AB „Linas“ įmonių grupės 2010 metų pelnas prieš apmokestinimą – 7,9 mln. litų (2,3 mln. eurų),  kai 2009 metų nuostolis prieš apmokestinimą sudarė 1,65 mln. litų (0,5 mln. eurų).

AB „Linas“ įmonės ir Grupės pelnas prieš apmokestinimą per 2010 metų 12 mėnesių palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2009 metais ženkliai išaugo kitos (netipinės) veiklos pajamomis pripažinus 1,6 mln. Lt atlygintinos žalos dėl sutarčių nevykdymo ir finansinės-investicinės veiklos  nuostolius dėl BUAB „Lino audiniai“ bankroto kompensavus 5,5 mln. Lt, vadovaujantis Kauno apygardos teismo nutartimi.

AB „Linas“ įmonių grupės eksporto apimtys 2010 metais sudarė 88 %  produkcijos pardavimų, 2009 metais buvo eksportuota 91 % produkcijos.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2010 metų dvylikos mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

 

AB „Linas“ direktorius

Martynas Jasinskas

+370 45 506100

Newsletter

falgs

Contact Us

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lithuania

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lithuania | Terms and conditions | Website made by ITBrolis