Preliminarūs neaudituoti AB „Linas“ bendrovės bei įmonių grupės 2011 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai

2012 m. vasario 27 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2011 metų dvylikos mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2011 metų pardavimo pajamos sudarė 33,06 mln. litų (9,57 mln. eurų). 2010 metų pardavimo pajamos buvo 35,05 mln. litų (10,15 mln. eurų). Faktinės 2011 metų pardavimo pajamos, palyginus su 2010 metų pajamomis yra 1,99 mln. litų (0,58 mln. eurų) arba  5,68 % mažesnės.

AB „Linas“ įmonių grupės 2011 metų pardavimo pajamos sudarė  33,75 mln. litų (9,77 mln. eurų). 2010 metų pardavimo pajamos buvo 35,6 mln. litų (10,3 mln. eurų). Faktinės 2011 metų pardavimo pajamos, palyginus su 2010 metų pajamomis yra 1,85 mln. litų ( 0,535 mln. eurų) arba 5,2 % mažesnės.

AB „Linas“ 2011 metų pelnas prieš apmokestinimą –1,35 mln. litų (0,39 mln. eurų),  kai 2010 metų pelnas prieš apmokestinimą sudarė 8,14 mln. litų (2,36 mln. eurų).

AB „Linas“ įmonių grupės 2011 metų pelnas prieš apmokestinimą – 1,65 mln. litų (0,48 mln. eurų),  kai 2010 metų pelnas prieš apmokestinimą sudarė 7,94 mln. litų (2,3 mln. eurų).

AB „Linas“ įmonių grupės eksporto apimtys 2011 metais, kaip ir 2010, sudarė 88 %  produkcijos pardavimų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2011 metų dvylikos mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

 

AB „Linas“ direktorius

Martynas Jasinskas

+370 45 506100

Newsletter

falgs

Contact Us

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lithuania

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lithuania | Terms and conditions | Website made by ITBrolis