Preliminarūs neaudituoti AB „Linas“ bendrovės bei įmonių grupės 2012 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai

2013 m. vasario 27 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2012 metų dvylikos mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2012 metų pardavimo pajamos sudarė 38,87 mln. litų (11,26 mln. eurų). 2011 metų pardavimo pajamos buvo 33,06 mln. litų (9,57 mln. eurų). Faktinės 2012 metų pardavimo pajamos, palyginus su 2011 metų pajamomis yra 5,81 mln. litų (1,68 mln. eurų) arba 17,57 % didesnės.

AB „Linas“ įmonių grupės 2012 metų pardavimo pajamos sudarė 39,62 mln. litų (11,47 mln. eurų). 2011 metų pardavimo pajamos buvo 33,75 mln. litų (9,77 mln. eurų). Faktinės 2012 metų pardavimo pajamos, palyginus su 2011 metų pajamomis yra 5,87 mln. litų ( 1,70 mln. eurų) arba 17,39 % didesnės.

AB „Linas“ 2012 metų pelnas prieš apmokestinimą –2,60 mln. litų (0,75 mln. eurų), kai 2011 metų pelnas prieš apmokestinimą sudarė 1,29 mln. litų (0,37 mln. eurų).

AB „Linas“ įmonių grupės 2012 metų pelnas prieš apmokestinimą – 3,01 mln. litų (0,87 mln. eurų), kai 2011 metų pelnas prieš apmokestinimą sudarė 1,60 mln. litų (0,46 mln. eurų).

AB „Linas“ įmonių grupės eksporto apimtys 2012 metais sudarė 86 % produkcijos pardavimų, kai 2011 metais buvo eksportuota 88 % produkcijos.

2013 metais AB „Linas“ įmonių grupė planuoja ir toliau plėsti eksporto apimtis, pritaikyti savo gaminamai produkcijai naujų technologijų pasiekimus, išlaikyti pasiektą pardavimų pelningumą, įsigyjant pigesnių žaliavų bei optimizuojant veiklos sąnaudas, tame tarpe ir išsinuomojant kitas patalpas savo veiklai vystyti.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2012 metų dvylikos mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

AB „Linas“ direktorius

Martynas Jasinskas

+370 45 506100

Newsletter

falgs

Contact Us

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lithuania

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lithuania | Terms and conditions | Website made by ITBrolis