Preliminarūs neaudituoti AB „Linas“ bendrovės bei įmonių grupės 2013 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai

2014 m. vasario 27 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2013 metų dvylikos mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2013 metų pardavimo pajamos sudarė 39,83 mln. litų (11,54 mln. eurų). 2012 metų pardavimo pajamos buvo 38,87 mln. litų (11,26 mln. eurų). Faktinės 2013 metų pardavimo pajamos, palyginus su 2012 metų pajamomis yra 0,96 mln. litų (0,28 mln. eurų) arba 2,47 % didesnės.

AB „Linas“ įmonių grupės 2013 metų pardavimo pajamos sudarė 40,57 mln. litų (11,75 mln. eurų). 2012 metų pardavimo pajamos buvo 39,62 mln. litų (11,47 mln. eurų). Faktinės 2013 metų pardavimo pajamos, palyginus su 2012 metų pajamomis yra 0,95 mln. litų ( 0,275 mln. eurų) arba 2,40 % didesnės.

AB „Linas“ 2013 metų nuostolis prieš apmokestinimą –2,67 mln. litų (0,77 mln. eurų), kai 2012 metų pelnas prieš apmokestinimą sudarė 2,60 mln. litų (0,75 mln. eurų).

AB „Linas“ įmonių grupės 2013 metų nuostolis prieš apmokestinimą – 2,11 mln. litų (0,61 mln. eurų), kai 2012 metų pelnas prieš apmokestinimą sudarė 3,01 mln. litų (0,87 mln. eurų).

AB „Linas“ įmonių grupės eksporto apimtys 2013 metais sudarė 88 % produkcijos pardavimų, kai 2012 metais buvo eksportuota 86 % produkcijos.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2013 metų dvylikos mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

AB „Linas“ direktorius

Martynas Jasinskas

+370 45 506100

Newsletter

falgs

Contact Us

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lithuania

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lithuania | Terms and conditions | Website made by ITBrolis