LT EN FR DE

EMISIJOS DUOMENYS

ISIN LT0000100661
Trumpinys LNS1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 24 038 990
Listinguojamų VP skaičius 24 038 990
Akcijos turinčios balsavimo teisę 24 038 990
Įstatinis kapitalas 6 971 307EUR
Listingavimo pradžios data 1993.11.09

.

PAGRINDINIAI AKCININKAI (≥ 5% KAPITALO)

2021.04.28

PAVADINIMAS KAPITALO DALIS (%)
Asociacija "EEEE" 23,15
UAB “Verslo Dizainas” 20,00
UAB „Vasana“ 19,78
UAB "Rivena" 10,08

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.

Informacija investuotojams

AB „Linas“ 2018 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija
Vilita Skersiene • 2018 30 lapkričio

AB „Linas“ įmonių grupės 2018 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai
Vilita Skersiene • 2018 28 rugsėjo

Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Vilita Skersiene • 2018 2 gegužės

Linas_metine_informacija_2017
Vilita Skersiene • 2018 11 balandžio

AB „Linas“ 2017 metų dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija
Vilita Skersiene • 2018 27 vasario

Bendrovės bei įmonių Grupės 2017 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai
Vilita Skersiene • 2017 30 lapkričio

Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Vilita Skersiene • 2017 16 gegužės

AB „Linas“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Vilita Skersiene • 2017 28 balandžio

2016 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai
Vilita Skersiene • 2016 27 rugsėjo

AB „Linas“ metinė informacija
Vilita Skersiene • 2016 11 balandžio


Naujausi komentarai