LT EN FR DE

Informacija apie akcijas

Įstatinis AB „Linas“ kapitalas yra 24 038 990 Lt, kurie yra padalinti į 24 038 990 paprastųjų vardinių akcijų. Akcijos vieneto nominali vertė – 1,00 Lt.
Nei vienas Bendrovės akcininkas neturi specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos, todėl balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių AB „Linas“ akcijų skaičius yra 24 038 990.

Bendrovės akcijos yra įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos Baltijos papildomąjį prekybos sąrašą.
Informacija apie prekybą akcijomis Vilniaus vertybinių popierių biržoje pasiekiama adresu:
http://www.baltic.omxnordicexchange.com

Naujausi komentarai