LT EN FR DE

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Linas“ valdybos siūlomi 2015 m. sausio 08 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Bendrovės audito įmonės atšaukimas.

Sprendimo projektas: atšaukti AB „Linas“ audito įmonę UAB „Primus auditus“ nutraukus audito paslaugų sutartį.

2. Audito įmonės rinkimas.

Sprendimo projektas: AB „Linas“ audito įmone 2014-2016 metams išrinkti UAB „Audito sprendimai“.

 

AB „Linas“ vyr. buhalterė

Daiva Minkevičienė

Tel. (8 45) 506141

Naujausi komentarai