LT EN FR DE

Dėl tarpinės informacijos skelbimo

Dėl tarpinės informacijos skelbimo

2017-09-28 AB „Linas“ valdybos sprendimu, AB „Linas“ Bendrovė ir Įmonių grupė rengs ir skelbs 3, 9 ir 12 mėnesių tarpinę finansinę informaciją pradedant 2017 m. III ketv. AB „Linas“ Bendrovė ir Įmonių grupė ir toliau sudarys ir skelbs pusmečio ir metinę finansinę informaciją norminių aktų nustatyta tvarka.

 

AB „Linas“ direktorė

Daiva Minkevičienė

+370 45 506100

Naujausi komentarai