LT EN FR DE

Dėl tarpinės informacijos skelbimo

2016-01-07 AB „Linas“ valdybos sprendimu, AB „Linas“ Bendrovė ir Įmonių grupė neberengs ir nebeskelbs tarpinės finansinės informacijos nuo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo įsigaliojimo. AB „Linas“ Bendrovė ir Įmonių grupė ir toliau sudarys ir skelbs pusmečio ir metinę finansinę informaciją norminių aktų nustatyta tvarka.

 

AB „Linas“ direktorius

Saulius Šidlauskas

+370 45 506100

Naujausi komentarai