2016 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2016 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2016 metų šešių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija.

2016 m. rugsėjo 26 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2016 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2016 metų sausio-birželio mėnesių pardavimo pajamos sudarė 6,32 mln. eurų, kai 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu – 5,91 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2016 metų pirmo pusmečio pardavimo pajamos sudarė 6,32 mln. eurų, kai 2015 m. jos sudarė 6,00 mln. eurų.

AB „Linas“ 2016 metų pirmo pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 0,335 mln. eurų, o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,451 mln. eurų. 2015 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,118 mln. eurų, o Grupės – pelnas 0,472 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2016 m. šešių  mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

Linas_2016_6_men_tarpine_informacija

AB „Linas“ direktorė

Daiva Minkevičienė

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis