AB „Linas“ 2017 metų dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

Preliminarūs neaudituoti AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių Grupės 2017 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2017 metų dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2018 m. vasario 27 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2017 metų dvylikos mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ Bendrovės ir Grupės 2017 metų pardavimo pajamos sudarė 12,83 mln. eurų. 2016 metų pardavimo pajamos buvo 13,04 mln. eurų. Faktinės 2017 metų pardavimo pajamos, palyginus su 2016 metų pajamomis yra 0,21 mln. eurų arba  1,6 % mažesnės.

AB „Linas“ 2017 metų pelnas prieš apmokestinimą – 0,20 mln. eurų,  kai 2016 metų pelnas prieš apmokestinimą sudarė 0,52 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2017 metų pelnas prieš apmokestinimą – 0,46 mln. eurų,  kai 2016 metų pelnas prieš apmokestinimą sudarė 0,76 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės eksporto apimtys 2017 metais sudarė 82,5 %  produkcijos pardavimų, kai 2016 metais buvo eksportuota 86,8 % produkcijos.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2017 metų dvylikos mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

Linas_2017_12_men_tarpine_informacija

AB „Linas“ direktorė

Daiva Minkevičienė

+370 45 506100

 

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis