AB „Linas“ 2018 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių Grupės 2018 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2018 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2018 m. lapkričio 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2018 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ Bendrovės ir Grupės 2018 metų sausio-rugsėjo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 9,2 mln. eurų, kai 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu – 9,28 mln. eurų.

AB „Linas“ 2018 metų devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 0,9 mln. eurų, o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,45 mln. eurų. 2017 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,16 mln. eurų, o Grupės – 0,35 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2018 m. devynių  mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

AB Linas 2018 m. devyniu menesiu tarpine informacija

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis