AB „Linas“ 2019 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių Grupės 2019 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2019 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2019 m. lapkričio 29 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2019 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ Grupės 2019 metų sausio-rugsėjo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 9,9 mln. eurų, kai 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu – 9,2 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2019 metų devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 0,13 mln. eurų. 2018 m. to paties laikotarpio Grupės rezultatas – pelnas 0,48 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2019 m. devynių  mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

Atskaitomybė-1909-LTU

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis