AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2011 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai

2011 m. rugpjūčio 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2011 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2011 metų sausio-birželio mėnesių pardavimo pajamos sudarė 16,25 mln. litų ( 4,71 mln. eurų), kai 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu – 16,78 mln. Lt ( 4,86 mln. eurų ).

AB „Linas“ įmonių grupės 2011 metų pirmo pusmečio pardavimo pajamos sudarė 16,56 mln. litų ( 4,80 mln. eurų), kai 2010 m. jos sudarė 17,09 mln. Lt ( 4,95 mln. eurų).

AB „Linas“ 2011 metų pirmo pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 0,41 mln. litų ( 0,12 mln. eurų), o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 1,15 mln. litų ( 0,33 mln. eurų). 2010 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 8,50 mln. Lt ( 2,46 mln. eurų), o Grupės – pelnas 8,04 mln. Lt ( 2,33 mln. eurų).

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2011 m. šešių  mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

 

AB „Linas“ direktorius

Martynas Jasinskas

+370 45 506103

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis