AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2011 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai

2011 m. gegužės 23 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2011 metų trijų mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2011 metų sausio-kovo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 7,71 mln. litų ( 2,23 mln. eurų), kai 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu – 7,53 mln. Lt ( 2,18 mln. eurų ).

AB „Linas“ įmonių grupės 2011 metų pirmo ketvirčio pardavimo pajamos sudarė 7,85 mln. litų ( 2,27 mln. eurų), kai 2010 m. jos sudarė 7,70 mln. Lt (2,23 mln. eurų).

AB „Linas“ 2011 metų pirmo ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą – 0,013 mln. litų ( 0,004 mln. eurų), o AB „Linas“ įmonių grupės nuostolis prieš apmokestinimą – 0,229 mln. litų ( 0,066 mln. eurų). 2010 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,849 mln. Lt ( 0,246 mln. eurų), o Grupės – pelnas 0,128 mln. Lt ( 0,037 mln. eurų).

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2011 m. trijų  mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę atskaitomybę.

AB „Linas“ direktorius

Martynas Jasinskas

+370 45 506103

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis