AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2012 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai

2012 m. lapkričio 29 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2012 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. AB „Linas“ 2012 metų sausio-rugsėjo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 25,12 mln. litų ( 7,27 mln. eurų), kai 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 23,70 mln. Lt ( 6,86 mln. eurų ). AB „Linas“ įmonių grupės 2012 metų devynių mėnesių pardavimo pajamos sudarė 25,68 mln. litų ( 7,44 mln. eurų), kai 2011 m. jos sudarė 24,19 mln. Lt ( 7,01 mln. eurų). AB „Linas“ 2012 metų devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 0,60 mln. litų ( 0,17 mln. eurų), o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 1,41 mln. litų ( 0,41 mln. eurų). 2011 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,27 mln. Lt ( 0,08 mln. eurų), o Grupės – pelnas 1,18 mln. Lt ( 0,34 mln. eurų). Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2012 m. devynių mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją. AB „Linas“ direktorius Martynas Jasinskas +370 45 506103

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis