AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2012 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai

2012 m. rugpjūčio 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2012 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2012 metų sausio-birželio mėnesių pardavimo pajamos sudarė 17,30 mln. litų ( 5,01 mln. eurų), kai 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 16,25 mln. Lt ( 4,71 mln. eurų ).

AB „Linas“ įmonių grupės 2012 metų pirmo pusmečio pardavimo pajamos sudarė 17,71 mln. litų (5,13 mln. eurų), kai 2011 m. jos sudarė 16,56 mln. Lt ( 4,80 mln. eurų).

AB „Linas“ 2012 metų pirmo pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 0,47 mln. litų ( 0,136 mln. eurų), o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,75 mln. litų ( 0,22 mln. eurų). 2011 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,41 mln. Lt ( 0,12 mln. eurų), o Grupės – pelnas 1,15 mln. Lt ( 0,33 mln. eurų).

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2012 m. šešių  mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

AB „Linas“ direktorius

Martynas Jasinskas

+370 45 506103

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis