AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių Grupės 2013 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai

2013 m. gegužės 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2013 metų trijų mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2013 metų sausio-kovo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 10,08 mln. litų ( 2,92 mln. eurų), kai 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 8,13 mln. Lt ( 2,35 mln. eurų ).

AB „Linas“ įmonių grupės 2013 metų pirmo ketvirčio pardavimo pajamos sudarė 10,26 mln. litų ( 2,97 mln. eurų), kai 2012 m. jos sudarė 8,32 mln. Lt (2,41 mln. eurų).

AB „Linas“ 2013 metų pirmo ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą – 0,596 mln. litų ( 0,173 mln. eurų), o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,367 mln. litų ( 0,106 mln. eurų). 2012 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,289 mln. Lt ( 0,084 mln. eurų), o Grupės – pelnas 0,161 mln. Lt ( 0,047 mln. eurų).

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2013 m. trijų mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę atskaitomybę.

AB „Linas“ direktorius

Martynas Jasinskas

+370 45 506103

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis