AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių Grupės 2014 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai

2014 m. lapkričio 21 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2014 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2014 metų sausio-rugsėjo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 28,77 mln. litų ( 8,33 mln. eurų), kai 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu – 29,21 mln. Lt ( 8,46 mln. eurų ).

AB „Linas“ įmonių Grupės 2014 metų devynių mėnesių pardavimo pajamos sudarė 29,20 mln. litų ( 8,46 mln. eurų), kai 2013 m. jos sudarė 29,81 mln. Lt ( 8,63 mln. eurų).

AB „Linas“ 2014 metų devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 1,95 mln. litų ( 0,56 mln. eurų), o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 3,15 mln. litų ( 0,91 mln. eurų). 2013 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,89 mln. Lt ( 0,26 mln. eurų), o Grupės – pelnas 1,83 mln. Lt ( 0,53 mln. eurų).

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2014 m. devynių mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

AB „Linas“ vyr. buhalterė

Daiva Minkevičienė

+370 45 506141

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis