AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2014 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai

2014 m. rugpjūčio 28 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2014 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2014 metų sausio-birželio mėnesių pardavimo pajamos sudarė 20,13 mln. litų ( 5,83 mln. eurų), kai 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu – 20,63 mln. Lt ( 5,97 mln. eurų ).

AB „Linas“ įmonių grupės 2014 metų pirmo pusmečio pardavimo pajamos sudarė 20,44 mln. litų (5,92 mln. eurų), kai 2013 m. jos sudarė 21,02 mln. Lt ( 6,09 mln. eurų).

AB „Linas“ 2014 metų pirmo pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 1,5 mln. litų ( 0,434 mln. eurų), o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 2,21 mln. litų ( 0,64 mln. eurų). 2013 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,71 mln. Lt ( 0,205 mln. eurų), o Grupės – pelnas 1,24 mln. Lt ( 0,36 mln. eurų).

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2014 m. šešių mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

AB „Linas“ direktorius

Ramūnas Lenčiauskas

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis