AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių Grupės 2015 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2015 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2015 m. lapkričio 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2015 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2015 metų sausio-rugsėjo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 8,62 mln. eurų, kai 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu – 8,33 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių Grupės 2015 metų devynių mėnesių pardavimo pajamos sudarė 8,74 mln. eurų, kai 2014 m. jos sudarė 8,46 mln. eurų.

AB „Linas“ 2014 metų devynių mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 0,23 mln. eurų, o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,65 mln. eurų. 2014 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,56 mln. eurų, o Grupės – 0,91 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2015 m. devynių mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

Linas_2015_9_men_tarpine_informacija

AB „Linas“ vyr. buhalterė

Daiva Minkevičienė

+370 45 506141

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis