AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2015 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2015 metų šešių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2015 m. rugpjūčio 28 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2015 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2015 metų sausio-birželio mėnesių pardavimo pajamos sudarė 5,91 mln. eurų, kai 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu – 5,83 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2015 metų pirmo pusmečio pardavimo pajamos sudarė 6,00 mln. eurų, kai 2014 m. jos sudarė 5,92 mln. eurų.

AB „Linas“ 2015 metų pirmo pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 0,118 mln. eurų, o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,472 mln. eurų. 2014 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,434 mln. eurų, o Grupės – pelnas 0,639 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2015 m. šešių mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

 

AB „Linas“ direktorius

Saulius Šidlauskas

+370 45 506100

Linas_2015_6_men_tarpine_informacija

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis