AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2017 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai.

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių grupės 2017 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2017 metų šešių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija.

2017 m. rugsėjo 28 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2017 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2017 metų sausio-birželio mėnesių pardavimo pajamos sudarė 6,59 mln. eurų, kai 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu – 6,32 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2017 metų pirmo pusmečio pardavimo pajamos sudarė 6,60 mln. eurų, kai 2016 m. jos sudarė 6,32 mln. eurų.

AB „Linas“ 2017 metų pirmo pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 0,117 mln. eurų, o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,270 mln. eurų. 2016 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,335 mln. eurų, o Grupės – pelnas 0,451 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2017 m. šešių  mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

Linas_2017_6_men_informacija

AB „Linas“ direktorė

Daiva Minkevičienė

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis