AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių Grupės 2018 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai.

AB „Linas“ Bendrovės bei įmonių Grupės 2018 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2018 metų dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2019 m. vasario 28 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2018 metų dvylikos mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ Bendrovės ir Grupės 2018 metų sausio-gruodžio mėnesių pardavimo pajamos sudarė 12,71 mln. eurų, kai 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu – 12,83 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2018 metų dvylikos mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 0,51 mln. eurų. 2017 m. to paties laikotarpio Grupės rezultatas – pelnas 0,39 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2018 m. dvylikos  mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas. https://linas.lt/wp-content/uploads/2019/03/AB-Linas-tarpines-konsoliduotos-ataskaitos-12men..pdf

AB „Linas“ finansų vadovas

Egidijus Mikeliūnas

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis