AB „Linas“ įmonių grupės 2018 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai

AB „Linas“ įmonių grupės 2018 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2018 metų šešių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija.

2018 m. rugsėjo 28 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2018 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ 2018 metų sausio-birželio mėnesių pardavimo pajamos sudarė 6,43 mln. eurų, kai 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu – 6,59 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2018 metų pirmo pusmečio pardavimo pajamos sudarė 6,43 mln. eurų, kai 2017 m. jos sudarė 6,60 mln. eurų.

AB „Linas“ 2018 metų pirmo pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 0,784 mln. eurų, o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,337 mln. eurų. 2017 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,117 mln. eurų, o Grupės – pelnas 0,270 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2018 m. šešių  mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

Pranesimas Atskaitomybe 1806 LTU

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis