AB „Linas“ įmonių Grupės 2019 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2019 metų trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2019 m. gegužės 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2019 metų trijų mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ įmonių grupės 2019 metų sausio-kovo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 3,19 mln. eurų, kai 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu – 2,87 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2019 metų trijų mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 27,5 tūkst. eurų. 2018 m. to paties laikotarpio Grupės rezultatas – pelnas 106 tūkst. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2019 m. trijų  mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

Atskaitomybė-1903-LTU

AB „Linas“ finansų vadovas

Egidijus Mikeliūnas

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis