AB „Linas“ įmonių Grupės 2020 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai

AB „Linas“ įmonių Grupės 2020 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2020 metų dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2021 m. vasario 26 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2020 metų dvylikos mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ Grupės 2020 metų sausio-gruodžio mėnesių pardavimo pajamos sudarė 14,01 mln. eurų, kai 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu – 12,98 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2020 metų dvylikos mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 0,62 mln. eurų. 2019 m. to paties laikotarpio Grupės rezultatas – pelnas 0,13 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2020 m. dvylikos  mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

Tarpinė konsoliduota atskaitomybė 2020

AB „Linas“ finansų vadovas

Egidijus Mikeliūnas

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis