AB „Linas“ įmonių Grupės 2020 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2020 metų trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2020 m. gegužės 29 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2020 metų trijų mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

 

AB „Linas“ įmonių grupės 2020 metų sausio-kovo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 3,32 mln. eurų, kai 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu – 3,19 mln. eurų.

 

AB „Linas“ įmonių grupės 2020 metų trijų mėnesių nuostoliai prieš apmokestinimą – 37,9 tūkst. eurų. 2019 m. to paties laikotarpio Grupės rezultatas – pelnas 27,5 tūkst. eurų.

 

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2020 m. trijų  mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

2020 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS

AB „Linas“ finansų vadovas

Egidijus Mikeliūnas

+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35113 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35113 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis