AB „Linas“ įmonių Grupės 2021 metų devynių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2021 metų devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2021 m. lapkričio 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“
2021 metų devynių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES
priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB “Linas” įmonių grupė per 2021 metų 9 mėnesius pardavė lininių tekstilės gaminių ir
suteikė paslaugų už 12.398 tūkst. eurų. Lyginant su 2020 metų 9 mėnesiais pardavimų
pajamos padidėjo 2.799 tūkst. Eur arba 30 %. 2021 m. III ketvirčių Grupės pardavimų bei
gamybos apimtys, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padėjo dėl išaugusių
natūralių pluoštų paklausos bei trumpinamų tiekimo grandinių.

Per 2021 m. devynis mėnesius Grupės gautas pelnas prieš apmokestinimą sudarė 1.061
tūkst. Eur, 2020 m. to paties laikotarpio rezultatas buvo 190 tūkst. Eur pelnas. Grupės pelnas
padidėjo dėl išaugusios apyvartos.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2021 m. devynių mėnesių tarpines
konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

Finansinės ataskaitos

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100

Naujienlaiškis

falgs

Susisiekite

    office@linas.lt +370 45 506100

    S. Kerbedzio str. 23
    LT-35114 Panevezys, Lietuva

    © AB „Linas“. S. Kerbedzio str. 23, LT-35114 Panevezys, Lietuva | Sąlygos ir taisyklės | Sprendimas ITBrolis